skeveldrinė šaudmens veikmė

skeveldrinė šaudmens veikmė
skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje (zenitinė artilerija); skeveldrų kovimo spinduliu. Kaunamųjų skeveldrų skaičius priklauso nuo sviedinio (minos) korpuso storio, korpuso metalo mechaninių savybių, sprogstamojo užtaiso SM kiekio ir savybių, sprogstamojo užtaiso detonavimo pobūdžio ir skeveldrų lėkimo greičio. Geriausi šiuolaikiniai skeveldriniai sviediniai sudaro 1 kg sviedinio (minos) korpuso iki 50–55 kaunamųjų ir 100–150 smulkių nekaunamųjų skeveldrų. Skeveldrų pasiskirstymas smūginiame šaudyme labai priklauso nuo sviedinio kritimo kampo. Didėjant kritimo kampui, didėja kovimo plotas. Esant mažam kritimo kampui, pagrindinė kaunamųjų skeveldrų masė lekia į šonus dviem pluoštais statmenai šaudymo krypčiai; trečiasis, labai išretintas, lyginant su šoniniais, pluoštas nukreiptas pirmyn; atgal lekia tik kai kurios skeveldros. Didėjant kritimo kampui, skeveldrų skaičius šoniniuose pluoštuose beveik nesikeičia, tačiau didėja lekiančių pirmyn ir atgal skeveldrų skaičius. Kai kritimo kampas siekia arba viršija 75°, gaunamas beveik tolygus aplinkinis kovimas. Smūginio šaudymo skeveldrinė šaudmens veikmė tuo geresnė, kuo greičiau suveikia sprogdiklis ir kuo tvirtesnis gruntas, t. y. kuo mažesnė sviedinio sprogimo duobė. Geriausia skeveldrinė šaudmens veikmė kai sprogsta ore rikošetavęs sviedinys (sviedinys su nuotoliniu sprogdikliu) ir sprogimo aukštis ne didesnis kaip 20 m. Tokia veikmė užtikrina veiksmingiausią atviroje vietovėje ir atviruose apkasuose esančių karių pažeidimą. atitikmenys: angl. fragmentation effect of ammunition; splinter effect of ammunition rus. осколочное действие боеприпаса ryšiai: dar žiūrėkskeveldros kaunamoji veikmė

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • šaudmens veikmė — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens poveikis jo kovinio naudojimo metu. Šaudmens veikmė gali būti keleriopa: ardomoji, kumuliacinė, padegamoji, skeveldrinė, smūginė, šarvamušė, šrapnelinė (pagrindiniai šaudmenys), šviečiamoji, signalinė …   Artilerijos terminų žodynas

  • fragmentation effect of ammunition — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • splinter effect of ammunition — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • осколочное действие боеприпаса — skeveldrinė šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens ↑skeveldrų kaunamoji veikmė. Skeveldrinė šaudmens veikmė apibūdinama: kaunamųjų skeveldrų skaičiumi; jų pasiskirstymu kovimo plote (antžeminė artilerija) arba kovimo erdvėje …   Artilerijos terminų žodynas

  • blasting fuse — nuotolinis sprogdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis ore po nustatyto laiko (nepasiekus kritimo taško). Nuotolinis sprogdiklis gali būti pirotechninis (su parakiniu delsikliu), mechaninis (laikrodinis), elektrinis… …   Artilerijos terminų žodynas

  • nuotolinis sprogdiklis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis ore po nustatyto laiko (nepasiekus kritimo taško). Nuotolinis sprogdiklis gali būti pirotechninis (su parakiniu delsikliu), mechaninis (laikrodinis), elektrinis ir mišrusis. Naudojamas …   Artilerijos terminų žodynas

  • time aerial-burst fuse — nuotolinis sprogdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis ore po nustatyto laiko (nepasiekus kritimo taško). Nuotolinis sprogdiklis gali būti pirotechninis (su parakiniu delsikliu), mechaninis (laikrodinis), elektrinis… …   Artilerijos terminų žodynas

  • time fuse — nuotolinis sprogdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis ore po nustatyto laiko (nepasiekus kritimo taško). Nuotolinis sprogdiklis gali būti pirotechninis (su parakiniu delsikliu), mechaninis (laikrodinis), elektrinis… …   Artilerijos terminų žodynas

  • дистанционный взрыватель — nuotolinis sprogdiklis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklis, suveikiantis ore po nustatyto laiko (nepasiekus kritimo taško). Nuotolinis sprogdiklis gali būti pirotechninis (su parakiniu delsikliu), mechaninis (laikrodinis), elektrinis… …   Artilerijos terminų žodynas

  • effect of ammunition — šaudmens veikmė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmens poveikis jo kovinio naudojimo metu. Šaudmens veikmė gali būti keleriopa: ardomoji, kumuliacinė, padegamoji, skeveldrinė, smūginė, šarvamušė, šrapnelinė (pagrindiniai šaudmenys),… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”